Kido nâng tỉ lệ sở hữu tại Vocarimex lên 51%

Thứ Bảy, 21/01/2017 17:11

(NLĐO) - Công ty CP Tập đoàn Kido được chào mua thỏa thuận và không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP (Vocarimex – mã chứng khoán VOC) để nâng tỉ lệ sở hữu lên 51% vốn điều lệ

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường Vocarimex vừa thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP Tập đoàn Kido được chào mua thỏa thuận và không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Vocarimex để nâng tỉ lệ sở hữu lên 51% vốn điều lệ. Như vậy, tỉ lệ sở ihữu của Kido tại Vocarimex sẽ tăng từ 24% lên 51%.

Vocarimex là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành dầu ăn, có hệ thống các công ty con và công ty liên kết chiếm thị phần lớn trong ngành như công ty CP Dầu ăn Tường An, Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân, Công ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè và Công ty CP Dầu thực vật Tân Bình.


Kido đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực dầu ăn qua việc chiếm cổ phần chi phối tại Vocarimex, Tường An và phát triển nhãn hàng dầu ăn Đại Gia Đình.

Kido đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực dầu ăn qua việc chiếm cổ phần chi phối tại Vocarimex, Tường An và phát triển nhãn hàng dầu ăn Đại Gia Đình.

Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Thương mại Dầu thực vật vào Vocarimex và chuyển cổ phần hạn chế chuyển nhượng của người lao động Vocarimex sang tự do chuyển nhượng; chấp thuận cho cổ đông chiến lược là Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (hiện đang giữ 8% vốn VOC) thoái vốn trước hạn.

Ngoài việc sẽ tăng sở hữu tại Vocarimex lên 51%, Kido đã hoàn tất chào mua công khai 65% cổ phần Công ty CP Dầu thực vật Tường An (mã chứng khoán TAC). Nhờ vậy, doanh thu thuần hợp nhất quý IV của tập đoàn này trong quý IV tăng trưởng gần 80% so với cùng kỳ, đạt mức gần 795 tỉ đồng. Tính cả năm 2016, doanh thu thuần Kido đạt 2.240 tỉ đồng, giảm 28,7% so với năm 2015.

Loại trừ kết quả kinh doanh mảng bánh kẹo (đã hoàn tất chuyển nhượng cho Mondelez), doanh thu năm 2016 của Kido tăng 43%; lợi nhuận trước thuế cả năm 2016 đạt 1.491 tỉ đồng, giảm 77,7% so với năm ngoái, lợi nhuận sau thuế đạt 1.168 tỉ đồng. Với kết quả này, Kido vượt 24% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 99% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2016.

T.Nhân

Chia sẻ:

Gửi bình luận

Chứng khoán

Thông tin cần biết