TTC hợp tác với nông dân trồng mía

Chủ Nhật, 01/02/2015 00:04

Tập đoàn Thành Thành Công (TTC) vừa công bố con số doanh thu toàn tập đoàn năm 2014 đạt 12.300 tỉ đồng, đạt 94% so với kế hoạch đặt ra, tổng tài sản đạt 26.500 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước (thuế, phí, lệ phí…) gần 500 tỉ đồng. Ngoài ra, TTC cũng tiếp tục bảo đảm công ăn việc làm cho cán bộ nhân viên với mức thu nhập bình quân 7,2 triệu đồng/tháng cho 7.680 người lao động cũng như duy trì hợp tác xuyên suốt với gần 12.000 hộ nông dân trồng mía.

Trong năm 2014, TTC tiếp tục đầu tư, mở rộng vùng nguyên liệu bền vững, tiến đến giảm giá thành sản xuất, cạnh tranh với đường ngoại. Tổng diện tích vùng nguyên liệu mía của toàn tập đoàn đạt 42.931 ha. Phát triển mối quan hệ mật thiết với nông dân theo quan điểm “nông dân có lời, nhà máy có lãi”, hoàn thiện các quy trình chuẩn về sản xuất để bảo đảm chất lượng sản phẩm, thực hiện các giải pháp trọng tâm là tăng cường công tác thị trường. Theo kế hoạch dự kiến, năm 2015, TTC tăng trưởng bình quân trên 10%.

P.Đinh

Chia sẻ:

Gửi bình luận

Chứng khoán

Thông tin cần biết