Triển khai hệ thống truy cập băng thông rộng trên toàn khu vực

Thứ Ba, 25/11/2014 17:53

Hiện nay, chính phủ và các khối doanh nghiệp công phải hợp tác với nhau chặt chẽ hơn để triển khai hệ thống truy cập băng thông rộng trên toàn khu vực nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và đem đến một loạt lợi ích kinh tế và xã hội. Đó là chủ đề chính của Diễn đàn Intel châu Á của các nhà lãnh đạo băng thông rộng và quỹ Viễn thông công ích diễn ra trong tuần qua.

Ralph Corey, Giám đốc Chương trình World Ahead tại Intel, cho biết diễn đàn là một cách để giúp các nhà quản lý viễn thông và các lãnh đạo khối công nghệ thông tin cùng chia sẻ kinh nghiệm, thách thức và ý tưởng, qua đó góp phần tăng cường năng lực trong khu vực. Chủ đề thảo luận là các vấn đề mới nhất và những hoạt động thực tiễn tốt nhất về vấn đề tận dụng USFs cho việc áp dụng băng thông rộng, các kế hoạch chiến lược về băng thông rộng mang tầm quốc gia và các ví dụ về những chương trình tạo ra nhu cầu nhằm thu hút người dân và giúp giảm bớt khoảng cách số.

USFs đóng vai trò quan trọng trong sự chuyển đổi sang một xã hội được phổ cập băng thông rộng của các nước đang phát triển. Điều này chủ yếu bao gồm việc chuyển đổi các hệ thống giáo dục thông qua công nghệ và tạo việc làm bền vững trong các ngành nghề được hưởng lợi từ việc tiếp cận thông tin và thị trường toàn cầu.

A.Dương

Chia sẻ:

Gửi bình luận

Chứng khoán

Thông tin cần biết