Thế Giới Di Ðộng có thêm 2 nhà đầu tư mới

Thứ Năm, 30/05/2013 18:45

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (TGDĐ) vừa giới thiệu 2 nhà đầu tư mới là ông Robert A. Willett - cựu CEO BestBuy International và Công ty CDH Electric Bee Limited.

Theo đó, tỉ lệ cổ phần của 2 nhà đầu tư mới chiếm 20,41%, Mekong Capital giữ 25,84%, 5 thành viên sáng lập giữ tỉ lệ cao nhất 51,26% và phần còn lại (2,49%) do các nhà đầu tư nhỏ và nhân viên công ty nắm giữ.

Ông Robert A. Willett còn được bầu vào vị trí thành viên HĐQT của TGDĐ với vai trò tư vấn chiến lược cho TGDĐ. Với kinh nghiệm và sự hiểu biết ở tầm vĩ mô về xây dựng chiến lược doanh nghiệp, quản trị chuỗi mua hàng và cung ứng, định vị thương hiệu, chuyển giao công nghệ, ông sẽ góp phần quan trọng vào chiến lược phát triển của TGDĐ.

Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT TGDĐ, cho biết thành công của TGDĐ nhờ vào 3 yếu tố: Năng lực của đội ngũ lãnh đạo, thể hiện ở sự nhất quán trong lời nói và hành động, luôn tạo niềm tin cho khách hàng, nhân viên và đối tác. Đội ngũ lãnh đạo có năng lực kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và định hướng lâu dài  (gây dựng doanh nghiệp để phát triển và đóng góp tích cực, bền vững cho xã hội, cộng đồng).

TGDĐ được định giá 100 triệu USD, hiện có 218 siêu thị phủ khắp 63 tỉnh - thành với 7.000 nhân viên, doanh thu 6.000 tỉ đồng/năm (kế hoạch doanh thu năm 2013 là 9.000 tỉ đồng).

Ông Nguyễn Đức Tài khẳng định:   TGDĐ hoàn toàn tự tin vào kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán TPHCM vào năm 2014. Trong tương lai, khi giá trị công ty vượt qua 10.000 tỉ đồng (hiện đang ở mức 2.000 tỉ đồng) , TGDĐ sẽ niêm yết tại sàn Hồng   Kông  hoặc Singapore.

N.Hải

Chia sẻ:

Gửi bình luận

Chứng khoán

Thông tin cần biết