Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản

Thứ Năm, 06/11/2014 19:13

Đồng bằng sông Cửu Long có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của cả nước với sản lượng thủy sản xuất khẩu chiếm 65% tổng sản lượng thủy sản toàn quốc

Khu vực này có nhiều thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản nhưng công tác quy hoạch còn bất cập, đầu tư còn thấp, sự liên kết giữa các bên liên quan chưa cao, quản lý môi trường và dịch bệnh còn có hạn chế, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn.

Đó là thông tin đối thoại bàn tròn về phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ, vừa tổ chức tại Cần Thơ. Để giải quyết các thách thức trên, cần có những giải pháp đồng bộ với sự tham gia của các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, hộ nuôi, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và thể chế tài chính, các tổ chức xã hội và phi chính phủ, các viện nghiên cứu và trường đại học.

Đối thoại này là trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long (MDEC 2014). Theo đó, các phiên thảo luận của sự kiện tập trung phân tích, làm rõ các thách thức, hiện trạng, nhu cầu và định hướng hợp tác, liên kết. Phát triển cơ chế đối thoại bàn tròn nhằm phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long.

H.Xiêm

Chia sẻ:

Gửi bình luận

Chứng khoán

Thông tin cần biết