Nông nghiệp theo hướng hiện đại

Thứ Năm, 31/10/2013 19:35

Nhiều năm qua, TP HCM tập trung xây dựng nông thôn mới và đã đạt được nhiều kết quả làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tăng thu nhập cho nông dân

Để xây dựng nền nông nghiệp đô thị theo hướng hiện đại, phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn, TP HCM đã phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp phát triển nông thôn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025, trong đó có quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, quy hoạch sản xuất muối, nuôi tôm thẻ chân trắng. Các chương trình mục tiêu phát triển giống cây, giống con chất lượng cao, phát triển cây trồng, vật nuôi trọng điểm (hoa - cây kiểng, cá cảnh, rau an toàn, chăn nuôi bò sữa, cá sấu), chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, nông thôn…

Nuôi bò sữa giúp nông dân ổn định cuộc sống

Ông Nguyễn Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM, cho biết tăng trưởng GDP bình quân nông - lâm - ngư nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2011-2013 đạt 5,7%/năm. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dần theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi, dịch vụ, ngành nghề nông thôn phát triển. Nâng giá trị sản xuất bình quân 1 ha đất canh tác từ 158,5 triệu đồng/ha/năm vào năm 2010 lên 239,1 triệu đồng/ha/năm vào năm 2012. TP cũng hình thành các vùng sản xuất tập trung với các loại hình tổ chức sản xuất quy mô lớn, hiện đại. Đầu tư xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao với diện tích 88 ha, tổng vốn đầu tư hơn 600 tỉ đồng. Trung tâm Công nghệ sinh học bước đầu đã có hiệu quả lai tạo và sản xuất các loại cây giống, giống vật nuôi có năng suất, chất lượng cao.

Diện tích canh tác hoa kiểng trên địa bàn đạt 1.510 ha, tăng 5,6%, giá trị tăng 50,2% so với năm 2010. Diện tích trồng rau an toàn đạt 3.024 ha, tăng 8,8%, giá trị tăng 56,8%. Tổng đàn bò sữa 89.800 con, tăng 12,5%, chiếm 51% tổng đàn bò sữa trên cả nước và 61% sản lượng sữa cả nước. Tổng đàn heo 368.262 con, tăng 19,7%; sản lượng cá cảnh 70 triệu con, tăng 16,7%; tổng đàn cá sấu 187.500 con, tăng 10,3%. Hiện trên địa bàn TP có gần 100 doanh nghiệp, hộ trại sản xuất - kinh doanh giống, sản xuất và cung cấp giống phục vụ nhu cầu thị trường TP và các tỉnh, hằng năm cung cấp 10.000 tấn hạt giống, 23.000 con bò sữa giống, 900.000 con heo giống.

Từ năm 2010-2013, TP đã triển khai chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, theo đó, bố trí 10.040 hộ nông dân được vay vốn có hỗ trợ lãi suất với 2.220 phương án, tổng vốn đầu tư hơn 4.101 tỉ đồng, trong đó vốn vay được hỗ trợ lãi vay hơn 2.371 tỉ đồng. Quy mô bình quân vốn đầu tư 408 triệu đồng/hộ (hộ nghèo 25 triệu đồng/hộ) và vốn vay là 236 triệu đồng/hộ (hộ nghèo 15 triệu đồng/hộ).

Nâng tỉ lệ lao động được đào tạo

Theo ông Nguyễn Phước Trung, giai đoạn 2013-2015 của TP là phát triển nông thôn theo hướng nông nghiệp đô thị, hiện đại, bền vững, có năng suất chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao. Giá trị sản xuất bình quân đạt 450 triệu đồng/ha/năm trong năm 2015 và 800 triệu đồng/ha/năm trong năm 2020. Đến cuối năm 2015 phải đạt 100% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, 90% hộ và cơ sở chăn nuôi xây dựng hầm biogas để xử lý chất thải. Tỉ lệ phủ rừng và cây xanh là 40,01%. Giai đoạn 2014-2015, đào tạo nghề cho 102.000 lao động và đến năm 2015 tỉ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo nghề đạt 70%. Từ năm 2016-2020, mỗi năm đào tạo khoảng 20.000 lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp và 1.200 lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Đến năm 2020, tỉ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo đạt 90%.

Bài và ảnh: HẢI Nguyễn

Chia sẻ:

Gửi bình luận

Chứng khoán

Thông tin cần biết