Nhóm hàng hóa, dịch vụ có tỉ lệ khiếu nại cao nhất

Thứ Năm, 11/07/2013 21:51

Ngày 11-7, tại TP HCM, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Cục Quản lý Cạnh tranh tổ chức hội thảo “Nhìn lại 2 năm triển khai thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD)”.

 
Theo đó, nhóm hàng hóa, dịch vụ (sữa, bánh, kẹo) có tỉ lệ khiếu nại chiếm 30%; đồ điện tử, điện lạnh, điện gia dụng chiếm 24%; nhóm ngành bất động sản 13%; nhóm phương tiện vận tải 8% và nhóm tài chính ngân hàng 5%.

Hội thảo đã nêu ra các hạn chế khi triển khai luật này như các quy định về giải quyết tranh chấp giữa NTD và tổ chức, cá nhân kinh doanh chưa hoàn thiện. Việc hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ NTD còn nhiều lúng túng…

N.Hải

Chia sẻ:

Gửi bình luận

Chứng khoán

Thông tin cần biết