Nhiều chính sách ưu đãi đầu tư vào Thanh Hóa

Thứ Năm, 30/10/2014 11:00

Hội nghị xúc tiến đầu tư và du lịch vào tỉnh Thanh Hóa vừa được tổ chức tại TP HCM cho thấy địa phương này có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, thời tiết thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào.

Tại đây có Khu Kinh tế Nghi Sơn (66.000 ha), KCN Lam Sơn - Sao Vàng (6.000 ha), KCN Hoàng Long (hơn 286 ha), KCN Bình Hương - Tây Bắc Ga (162 ha), KCN Lễ Môn (87,61 ha).

Nhiều dự án đang kêu gọi đầu tư tại Thanh Hóa như dự án bến cảng container (180,1 ha), dự án đầu tư hạ tầng KCN Lam Sơn - Sao Vàng (1.625 ha), dự án đầu tư hạ tầng KCN hóa chất - Khu Kinh tế Nghi Sơn (500 ha), dự án phát triển du lịch khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (153 ha), dự án đầu tư hạ tầng khu đô thị Đông Nam (1.501 ha)...

Thanh Hóa có nhiều chính sách ưu đãi như miễn tiền thuê đất đối với các dự án khuyến khích đầu tư, miễn từ 3-15 năm cho từng loại dự án. Doanh nghiệp được hưởng thuế suất ưu đãi 10% hoặc 20%  trong 10 năm (hoặc suốt thời gian hoạt động), đồng thời được miễn thuế từ 2-4 năm và giảm 50% trong vòng 4-9 năm, ưu đãi về thuế quan.

N.Hải

Chia sẻ:

Gửi bình luận

Chứng khoán

Thông tin cần biết