Nhà cung cấp bông Trung và Tây Phi tìm đến Việt Nam

Thứ Năm, 04/12/2014 18:25

Hiệp hội Bông sợi Việt Nam, Trung tâm Thương mại quốc tế vừa tổ chức hội thảo “Cơ hội giao thương - bông Trung và Tây Phi dành cho các nhà kéo sợi Việt Nam” tại TP HCM

Đây là cơ hội tiếp cận, mở rộng nguồn cung nguyên liệu cho các doanh nghiệp kéo sợi Việt Nam.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà chế biến, kinh doanh hàng đầu về bông sợi của Trung và Tây Phi. Doanh nghiệp nguồn cung và doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ trực tiếp để tăng cường quan hệ, nâng cao chất lượng bông cung cấp.

M.Mẫn

Chia sẻ:

Gửi bình luận

Chứng khoán

Thông tin cần biết