Ngành bảo hiểm TP HCM thực hiện giao dịch điện tử

Thứ Năm, 19/05/2016 20:26

UBND TP HCM vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành về việc thí điểm giao dịch điện tử trong thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT trên địa bàn TP.

Giao dịch điện tử trong bảo hiểm góp phần giảm chi phí, thời gian so với cách làm lâu nay.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, UBND TP HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chủ tịch UBND các quận - huyện triển khai thực hiện giao dịch điện tử bảo hiểm. Theo đó, BHXH TP là cơ quan thường trực, tham mưu giúp UBND TP chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT trên địa bàn.

BHXH TP chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai việc thực hiện giao dịch điện tử. Chịu trách nhiệm hướng dẫn quy trình giao dịch điện tử về đăng ký cổng thông tin của BHXH Việt Nam và đăng ký qua tổ chức I-Van (đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử, đăng ký thay đổi, bổ sung tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử, ngừng giao dịch điện tử), quy trình giao dịch điện tử. BHXH TP phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai quy trình giao dịch điện tử, giúp giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp; tạo môi trường thông thoáng, công khai, minh bạch.

BHXH TP HCM cũng đã có công văn về việc triển khai giao dịch điện tử gửi các đơn vị sử dụng lao động, các đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn. Theo đó, ngoài việc cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời giảm số giờ giao dịch với cơ quan BHXH bằng giao dịch điện tử. Đối với các đơn vị đã giao dịch hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bằng điện tử thì các hồ sơ giấy liên quan kèm theo thực hiện giao dịch nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính (cơ quan BHXH trả cước phí). Đối với đơn vị đến thời điểm này chưa thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, trước mắt, cơ quan BHXH tiếp tục nhận hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT qua dịch vụ bưu chính đến hết ngày 30-6. Từ ngày 1-7, 100% đơn vị trên địa bàn TP thực hiện giao dịch điện tử trên lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Bảo Minh

Gửi bình luận

XEM THÊM