Mua bán hàng nông sản không phải tính thuế GTGT

Thứ Hai, 09/06/2014 19:59

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đưa ra các vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các chính sách thuế

Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1829/TCT-CS (CV 1829) giải đáp các vướng mắc lớn của các doanh nghiệp (DN), xuất khẩu (XK) thủy sản về thuế GTGT; việc xử lý hóa đơn bán hàng thủy hải sản mới qua sơ chế thông thường hoặc chưa chế biến đã ghi thuế suất 5%; thuế GTGT của hàng thủy sản XK bị trả về; khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi bán sản phẩm thủy hải sản mới qua sơ chế, chưa chế biến.

Trước đó, Vụ Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cũng đã tổ chức cuộc họp với các hiệp hội và DN thủy sản để trao đổi và làm rõ các kiến nghị xung quanh các quy định về thuế GTGT tại Nghị định số 209/2013/NĐ-CP (NĐ 209) của Chính phủ và Thông tư số 219/2013/TT-BTC (TT 219) hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT.

 

Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đang vướng thủ tục thuế
Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đang vướng thủ tục thuế

 

Các DN thủy sản đã nêu 3 vướng mắc và kiến nghị về một số quy định của NĐ 209 và TT 219 về định đối tượng không chịu thuế GTGT, trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT và thủ tục hoàn thuế GTGT phải kèm báo cáo tồn kho.

Tổng cục Thuế hướng dẫn, giải đáp cụ thể cho các DN thủy sản về việc xử lý hóa đơn bán hàng thủy hải sản mới qua sơ chế thông thường hoặc chưa chế biến đã ghi thuế suất 5%. Theo quy định DN, HTX nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho DN, HTX ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp DN, HTX nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.

Trường hợp sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho DN, HTX đã lập hóa đơn, kê khai, tính thuế GTGT thì người bán và người mua phải điều chỉnh hóa đơn để không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định.

Như vậy, trong trường hợp người bán là DN, HTX đã lập hóa đơn GTGT, ghi thuế GTGT khi bán sản phẩm thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho DN, HTX khác thì người bán và người mua phải điều chỉnh hóa đơn để không phải kê khai và tính nộp thuế GTGT. Trường hợp người bán đã xuất nhiều hóa đơn GTGT cho cùng một người mua thì khi điều chỉnh, người bán được xuất 1 hóa đơn điều chỉnh kèm theo bảng kê các hóa đơn điều chỉnh.

Trường hợp nộp thuế GTGT đối với hàng thủy sản XK bị trả về thì theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành thì đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT. Theo đó, DN XK hàng hóa nhưng bị phía nước ngoài trả về thì khi nhập khẩu lại Việt Nam DN phải thực hiện kê khai nộp thuế GTGT như hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài. DN được khấu trừ thuế GTGT căn cứ vào chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo quy định.

Việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi sản phẩm thủy hải sản mới qua sơ chế, chưa chế biến theo quy định thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, tính nộp thuế GTGT sẽ được khấu trừ toàn bộ. Như vậy, DN, HTX bán thành phẩm là thủy, hải sản mới qua sơ chế thông thường hoặc chưa qua chế biến thành sản phẩm khác cho DN, HTX khác thì không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ toàn bộ. 

Bài và ảnh: LONG GIANG

Chia sẻ:

Gửi bình luận

Chứng khoán

Thông tin cần biết