Lợi ích từ phân đạm xanh

Thứ Hai, 30/06/2014 18:30

Hội nghị khoa học “Hiệu quả của phân đạm xanh (urê+ NEB-26) và hoạt chất sinh học NEB-26” do Trung tâm Nghiên cứu đất, phân bón và môi trường phía Nam phối hợp cùng Công ty CP Phân bón Long Việt tổ chức tại TP HCM

Theo báo cáo, phân bón NEB-26 tiết kiệm đến 50% lượng đạm định bón cho cây trồng, làm giảm 20% chi phí đầu vào nhưng năng suất vẫn tăng từ 15%-25%; tăng đến 300% lượng vi sinh vật có lợi cho đất, tăng độ phì nhiêu và cải tạo hiệu quả đất bạc màu.

Tại hội thảo, các chuyên gia báo cáo các đề tài nghiên cứu về chu trình chuyển hóa đạm trong đất, vai trò, hiệu quả của phân đạm xanh và hoạt chất sinh học. Các vấn đề thời sự về hiện trạng chất lượng phân bón Việt Nam, sử dụng phân bón và giảm phát thải khí nhà kính cũng được các cơ quan chức năng đề cập tại hội thảo.

N.Hải

Chia sẻ:

Gửi bình luận

Chứng khoán

Thông tin cần biết