Hợp tác nâng cao kết quả học tập của sinh viên Việt Nam

Thứ Ba, 28/10/2014 22:58

Cuối tuần qua, Trường Đại học Arizona (ASU) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, đã ký kết một biên bản ghi nhớ trong 5 năm về hợp tác nâng cao kết quả học tập cho sinh viên Việt Nam.

Biên bản ghi nhớ có các nội dung chính: cùng tổ chức hội thảo quốc tế tại Hà Nội về lĩnh vực an toàn thông tin, tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin tại ASU; hợp tác liên kết đào tạo thạc sĩ khoa học (chuyên về an toàn, an ninh thông tin) tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông PTIT. ASU và PTIT sẽ cùng hợp tác chặt chẽ và hiệu quả để lên kế hoạch và thực hiện thỏa thuận hợp tác này.

Ngoài việc hợp tác với PTIT, ASU còn làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đối tác khác bao gồm Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), Tập đoàn Intel trong một chương trình dài hạn khác mang tên Chương trình Hợp tác giáo dục đại học ngành kỹ thuật (HEEAP). Chương trình này bắt đầu từ năm 2010 đã thu hút sự tham gia của 5 trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam và sau đó được mở rộng đến 3 trường cao đẳng nghề khác vào năm 2011.

L.Hiền

Chia sẻ:

Gửi bình luận

Chứng khoán

Thông tin cần biết