Hiệu quả chuyển đổi từ đất lúa sang trồng bắp

Thứ Sáu, 01/11/2013 08:20

Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư quốc gia vừa phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Tháp, Công ty Dekalb Việt Nam tổ chức hội thảo “Hoạt động khuyến nông phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa vùng ĐBSCL”.

Theo đó, rà soát lại tình hình canh tác, đánh giá các mô hình chuyển đổi và kế hoạch hành động giúp nông dân chuyển đổi thành công theo hướng nâng cao thu nhập và phát triển bền vững.
Trước khó khăn chồng chất trong sản xuất tiêu thụ lúa gạo và tình trạng liên tục nhập siêu nguyên liệu phục vụ ngành sản xuất thức ăn, Bộ NN-PTNT có chủ trương chuyển đổi 200.000 ha đất trồng lúa không hiệu quả sang trồng màu. Sau 3 tháng thực hiện, các mô hình thí điểm đã mang lại hiệu quả khả quan. Báo cáo phối hợp thực hiện giữa Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư quốc gia và Công ty Dekalb Việt Nam cho thấy chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bắp có hiệu quả, giúp nông dân thu về thêm hàng chục tỉ đồng. Nông dân trồng bắp trung bình lãi 11-17 triệu đồng/ha, gấp 2,5-4 lần trồng lúa. Trong vụ vừa qua, chỉ tính riêng 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp đã chuyển đổi được trên 2.200 ha. Cho dù giá lúa lên cao và giá bắp xuống thấp nhất, chuyển đổi lúa sang trồng bắp vẫn giúp nông dân tăng thêm hàng chục tỉ đồng tại 2 tỉnh trên.
Vai trò gắn kết giữa doanh nghiệp với nông dân và cơ giới hóa nông nghiệp đã phát huy hiệu quả. Khuyến nông cơ sở đã thành công trong việc phối hợp với doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển và chuyển giao khoa học kỹ thuật, đầu tư thiết bị máy móc cơ giới hóa. Thiết bị làm đất và gieo hạt do Công ty Dekalb Việt Nam hỗ trợ nông dân trong vùng chuyển đổi đã giúp tiết kiệm được hơn 10 tỉ đồng chi phí và hơn 8.000 ngày công lao động (tính trên diện tích chuyển đổi 2.200 ha).
Theo giới chuyên môn, phương hướng tạo chuỗi sản xuất bền vững cần có chính sách. Cụ thể là thông tư hướng dẫn chuyển đổi cây trồng từ Bộ NN-PTNT. Trong đó chính sách quy hoạch vùng sản xuất lớn đáp ứng được yêu cầu sản xuất hàng hóa, bảo đảm mục tiêu bền vững cơ cấu luân canh lúa - màu. Kế đến là chính sách đầu tư các công nghệ chế biến để giảm hao hụt và tăng chất lượng bắp nông sản nhằm cạnh tranh tốt với nông sản nhập khẩu. Chính sách hỗ trợ nông dân, từ phương tiện cơ giới hóa đến hỗ trợ giá vật tư đầu vào trong đó có giống.

B.Hà

Chia sẻ:

Gửi bình luận

Chứng khoán

Thông tin cần biết