Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn

Thứ Năm, 20/11/2014 18:37

Hưởng ứng ngày Vệ sinh thế giới 19-11, Quỹ Unilever Việt Nam - nhãn hàng Vim và Bộ Y tế vừa chính thức báo cáo các kết quả hoạt động trong “Khung kế hoạch hợp tác chiến lược nâng cao điều kiện vệ sinh tại Việt Nam” thông qua chương trình “Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn” do Công ty Unilever Việt Nam - nhãn hàng Vim khởi động từ năm 2012

Tính đến năm 2014, chương trình “Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn” đã mang lại điều kiện vệ sinh tốt hơn cho hơn 2 triệu người Việt Nam thông qua các hoạt động giáo dục, tuyên truyền thay đổi hành vi về sử dụng và giữ gìn nhà vệ sinh sạch sẽ, xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn cho học sinh, giúp cải thiện điều kiện vệ sinh và phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe cho người dân.

Công ty Unilever, cùng với kế hoạch phát triển bền vững tại Việt Nam, đã nỗ lực tăng cường hơn nữa các cam kết cải thiện cuộc sống của 20 triệu người bằng cách cải thiện điều kiện vệ sinh và sức khỏe cho mọi người từ năm 2012 đến 2020. Chương trình “Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn” của nhãn hàng Vim cũng là một chủ điểm quan trọng trong kế hoạch này.

K.Ngân

Chia sẻ:

Gửi bình luận

Chứng khoán

Thông tin cần biết