Hải quan TP HCM triển khai hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS

Thứ Năm, 10/04/2014 18:31

Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS là hệ thống hệ thống thông quan hàng hóa tự động nhằm thực hiện thủ tục hải quan điện tử cho hàng hóa xuất nhập khẩu và thực hiện cơ chế một cửa quốc gia. Hệ thống này được xây dựng và phát triển dựa trên hệ thống NACCS/CIS của Hải quan Nhật Bản và hiện nay đang áp dụng rất hiệu quả tại Nhật

Hệ thống xử lý thông tin tập trung cả 3 khâu trước, trong và sau thông quan. Hệ thống cho phép kết nối giữa cơ quan hải quan với các doanh nghiệp, các bộ - ngành, ngân hàng, hãng vận tải, đại lý hải quan, công ty logictics, cơ quan quản lý cảng, kho bãi… nhằm thực hiện thủ tục hải quan điện tử và cơ chế một cửa quốc gia.

Hàng hóa thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo hệ thống VNACCS/VCIS gồm: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư; hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ; hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại; hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả; hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan; hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan.

Để tham gia hệ thống VNACCS/VCIS, doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu về đăng ký với cơ quan hải quan và được cấp tài khoản tham gia hệ thống. Doanh nghiệp phải có phần mềm khai báo hải quan điện tử phù hợp với hệ thống VNACCS/CVIS. Doanh nghiệp có thể sử dụng phần mềm khai báo VNACCS/VCIS do cơ quan hải quan cung cấp miễn phí trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan. Sử dụng chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đã được cơ quan hải quan xác nhận tương thích với hệ thống và đăng ký chữ ký số với cơ quan hải quan trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

Hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ do hệ thống tự động thông quan, nhờ đó thời gian thông quan nhanh hơn, độ chính xác cao hơn, ổn định hơn. Quy trình thủ tục hải quan được rút gọn, hồ sơ hải quan được đơn giản, giảm các hồ sơ giấy phải nộp cho cơ quan hải quan thông quan việc thực hiện giấy phép điện tử, thanh thuế điện tử, giúp thực hiện khai báo trước thông tin phương tiện vận tải bằng điện tử, khai báo trước hóa đơn điện tử và tiến tới thực hiện giấy chứng nhận xuất xứ điện tử.

Hệ thống còn giúp doanh nghiệp và cơ quan hải quan theo dõi, quản lý tốt hơn đối với hàng hóa miễn thuế, hàng tạm nhập tái xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp ưu tiên thông qua việc khai báo, theo dõi danh mục hàng hóa miễn thuế, hàng hóa tạm nhập tái xuất. Giúp cơ quan hải quan quản lý chặt chẽ hàng hóa vận chuyển đang chịu sự giám sát hải quan thông qua việc khai báo tờ khai vận chuyển hàng hóa, theo dõi thông tin hàng hóa vận chuyển đi, vận chuyển đến.

Cục Hải quan TP HCM sẽ bắt đầu triển khai chính thức hệ thống VNACCS/CVIS từ ngày 19-5. 

Nguyễn Hải

Chia sẻ:

Gửi bình luận

Chứng khoán

Thông tin cần biết