Giảm nghèo đô thị và khả năng thích ứng cho Việt Nam

Thứ Ba, 17/06/2014 17:03

Từ ngày 17 đến 19-6, Viện Nghiên cứu quốc tế về môi trường và phát triển phối hợp với các đối tác trong nước chủ trì hội thảo “Giảm nghèo đô thị và khả năng thích ứng ở Việt Nam” tại TP Quy Nhơn với sự tham gia của các nhà hoạt động đô thị, quan chức, các đại diện cộng đồng tại địa phương để chia sẻ kinh nghiệm, xác định những ưu tiên cho vấn đề giảm nghèo đô thị và tăng khả năng thích ứng cho các đô thị ở Việt Nam. Các đại biểu tham gia cũng sẽ tham quan thực tiễn cộng đồng dân cư tại Quy Nhơn để học hỏi kinh nghiệm của họ.

Giáo sư Diana Mitlin, chuyên viên nghiên cứu chính sách về nhóm định cư của IIED, giáo sư về đô thị hóa toàn cầu tại Đại học Manchester đã khẳng định: “Hội thảo mang đến cơ hội cho các tổ chức và các bên liên quan cùng nhau tìm hiểu những thách thức mà các đô thị Việt Nam đang phải đối mặt và xem xét các cách thức nhằm hướng tới một tương lai công bằng, thịnh vượng hơn cho tất cả mọi người. Thực tế cho thấy việc thực hiện gặp rất nhiều bất lợi và khó khăn ngày càng gia tăng. Một số sáng kiến hoạt động tích cực được đề ra thực hiện một cách rộng rãi hơn tại các đô thị Việt Nam và châu Á”. 

N.Trang

Chia sẻ:

Gửi bình luận

Chứng khoán

Thông tin cần biết