Đường tồn kho lên đến nửa triệu tấn

Thứ Năm, 04/04/2013 00:51

Theo tin từ Hiệp hội Mía đường Việt Nam, Bộ Công Thương đã cho phép xuất khẩu 200.000 tấn đường từ đầu tháng 4 đến tháng 6.

Hiện giá đường đã nhích lên từ 300-400 đồng/kg. Bộ cũng chỉ cho phép một số công ty tham gia xuất khẩu, nhà máy đường không được trực tiếp xuất khẩu.

Cũng theo hiệp hội, số lượng đường xuất khẩu trên cũng chẳng thấm vào đâu so với lượng đường tồn kho hiện tăng lên rất cao, khoảng 500.000 tấn.

G.Hưng

Chia sẻ:

Gửi bình luận

Chứng khoán

Thông tin cần biết