Doanh nghiệp FDI đóng góp lớn cho kim ngạch xuất khẩu

Thứ Năm, 07/08/2014 18:15

Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm ước đạt 83,5 tỉ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái

Trong đó kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  (FDI), kể cả dầu thô, ước đạt 55,84 tỉ USD, chiếm 66,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 15%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 82,25 tỉ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ.

Nhập khẩu tăng 8,44 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhập khẩu của khu vực FDI tăng 4,3 tỉ USD. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của khối doanh nghiệp FDI là điện thoại các loại và linh kiện, chiếm 85% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của cả nước. Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt gần 46,05 tỉ USD, tăng 10,3%.

Thống kê cho thấy xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò quan trọng, góp phần vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu chung. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này tăng trưởng khoảng 15,2% so với cùng kỳ. Các mặt hàng có kim ngạch lớn có sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI (điện thoại các loại và linh kiện).

G.Hưng

Chia sẻ:

Gửi bình luận

Chứng khoán

Thông tin cần biết