Doanh nghiệp đạt thương hiệu Quốc gia

Thứ Năm, 04/12/2014 18:27

Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích, Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi, vừa nhận được quyết định của Bộ Công Thương về việc công nhận các doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt thương hiệu Quốc gia lần thứ 4 năm 2014

Theo quyết định này, Bộ Công Thương công nhận 63 doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt thương hiệu Quốc gia năm 2014, trong đó, ngành hàng thực phẩm - đồ uống có 6 doanh nghiệp và Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích đạt thương hiệu Quốc gia với dòng sản phẩm nước khoáng.

T.Phương

Chia sẻ:

Gửi bình luận

Chứng khoán

Thông tin cần biết