Công ty CP DVDL Bến Thành phấn đấu cổ tức 8%-10%

Thứ Năm, 05/02/2015 18:43

Công ty TNHH MTV DVDL Bến Thành (BenThanh Tourist) vừa tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần (CP) DVDL Bến Thành. Công ty CP này có vốn điều lệ 250 tỉ đồng, trong đó cổ đông nhà nước nắm giữ 49%, cổ đông chiến lược 23,73%, CBCNV công ty 2,09% và các cổ đông khác 25,18%. Hai nhà đầu tư chiến lược là Công ty TNHH TMDV Phan Thành và Công ty CP Địa ốc Việt.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP DVDL Bến Thành đưa ra phương án kinh doanh giai đoạn 2015-2019 với lợi nhuận gộp từ 136-176 tỉ đồng, tỉ lệ chia cổ tức từ 8%-10%, nộp ngân sách nhà nước từ 29-45 tỉ đồng.

 

T.Quyên

Chia sẻ:

Gửi bình luận

Chứng khoán

Thông tin cần biết