Chứng chỉ toàn phần quốc tế về quản lý rừng bền vững

Thứ Năm, 26/06/2014 19:22

Công ty TNHH MTV Lâm trường Dakto (Daktoplanco), tỉnh Kon Tum và Lâm trường Trường Sơn thuộc Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại, tỉnh Quảng Bình được nhận Chứng chỉ quản lý rừng tự nhiên bền vững toàn phần FSC/FM/CoC của HĐQT Rừng Quốc tế (FSC)

Từ năm 2007, 2 đơn vị có vốn sở hữu nhà nước này  được chương trình Lâm nghiệp Việt - Đức, do Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức GIZ thực hiện dưới sự ủy nhiệm của Bộ Hợp tác và Phát triển kinh tế Đức (BMZ) chọn làm thí điểm thực hiện quản lý rừng tự nhiên bền vững và cấp chứng chỉ rừng.

Quản lý rừng bền vững (QLRBV) theo tiêu chuẩn của HĐQT FSC đòi hòi phải đáp ứng được tính bền vững về mặt kinh tế cùng với khía cạnh bảo vệ môi trường và ích lợi xã hội. Chứng chỉ FSC được xem như một công cụ chứng nhận rừng được quản lý bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế và tiếp thị hỗ trợ ngành công nghiệp chế biến, thương mại gỗ thâm nhập vào các thị trường quốc tế và đạt được giá cả tối ưu. Chính vì thế mà chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020 đề ra mục tiêu đến năm 2020, 30% diện tích rừng sản xuất đạt được chứng chỉ rừng.

Đạt được chứng chỉ FSC quốc tế đối với rừng sản xuất là một quá trình khó khăn và phức tạp. Quá trình thực hiện QLRBV và chuẩn bị đánh giá cấp chứng chỉ FSC quốc tế đối với rừng tự nhiên (hoặc rừng sản xuất là rừng tự nhiên) là một chặng đường dài với nhiều khó khăn và thách thức để đáp ứng được bộ tiêu chuẩn khắt khe gồm 10 nguyên tắc. Mỗi nguyên tắc bao gồm nhiều tiêu chí cùng với các chỉ số theo dõi giám sát.

Quy trình thực hiện gồm các bước điều tra, phân loại, phân vùng rừng theo từng chức năng, điều tra đánh giá về đa dạng sinh học, tác động môi trường, tác động xã hội, kiểm kê trữ lượng rừng, đối thoại chính sách, tham vấn các bên liên quan, gồm cả cộng đồng người dân địa phương và thực hiện phương án QLRBV dưới sự giám sát, đánh giá của công ty mà FSC ủy quyền. Đào tạo nâng cao năng lực cho các bên liên quan, chia sẻ kinh nghiệm cũng như những hướng dẫn kỹ thuật bởi các chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế luôn được lồng ghép trong quá trình thực hiện. Tập đoàn Tư vấn GFA GmbH là một trong những tổ chức được FSC ủy quyền để thực hiện các dịch vụ giám sát, đánh giá cấp chứng chỉ FSC trên toàn thế giới, gồm cả Việt Nam.

H.Xiên

Chia sẻ:

Gửi bình luận

Chứng khoán

Thông tin cần biết