Cây trồng GM giúp tăng năng suất

Thứ Năm, 03/04/2014 14:00

Trong một báo cáo mới đây về cây trồng biến đổi gen (GM), các cố vấn khoa học chuyên trách của thủ tướng Anh vừa kêu gọi cho phép khảo nghiệm và nới lỏng các nguyên tắc hạn chế của Cộng đồng chung châu Âu đối với cây trồng GM tại quốc gia này

Đây là báo cáo khoa học của các nhà khoa học hàng đầu Anh thuộc “Hội đồng Khoa học và Công nghệ” (CST) - đơn vị cố vấn khoa học cho thủ tướng. Trên cơ sở những bằng chứng khoa học về rủi ro và lợi ích của khoa học biến đổi gien trong nông nghiệp mà bản báo cáo đưa ra, CST đã trình lên thủ tướng đề xuất triển khai hành lang pháp lý phù hợp tại Anh và các nước EU.

CST khẳng định cây trồng GM cần được xem như một loại hàng hóa phổ thông và các giống cây GM nên được trồng và khảo nghiệm một cách riêng biệt tại Anh. Có chương trình khảo nghiệm đồng ruộng đối với những đặc tính và lợi ích tiềm năng của các giống cây này. Những đặc tính biến đổi gien được đề xuất khảo nghiệm bao gồm đặc tính giúp tăng cường dinh dưỡng, khả năng thích ứng với khí hậu.

Theo báo cáo qua hàng thập kỷ sử dụng, các loại cây trồng biến đổi gien trên thế giới chưa xảy ra bất kỳ tác dụng tiêu cực nào.

T.Vinh

Chia sẻ:

Gửi bình luận

Chứng khoán

Thông tin cần biết