Adam Khoo Education vào Việt Nam

Thứ Năm, 20/03/2014 11:47

Trung tâm Adam Khoo Learing Centre, thuộc Tập đoàn Adam Khoo (Singapore), vừa đưa vào hoạt động tại TP HCM

Dịp này, tại trung tâm có tổ chức các buổi tọa đàm về “Chiến lược dạy con thế kỷ XXI”, “Lợi nhuận thời khủng hoảng”.

Adam Khoo Education với những công nghệ giáo dục - đào tạo tiên tiến thông qua 3 lĩnh vực hoạt động chính là phát triển cá nhân, Trung tâm Adam Khoo và phát triển doanh nghiệp.

T.Nhân

Chia sẻ:

Gửi bình luận

Chứng khoán

Thông tin cần biết