Sẽ có cơ chế tạo nguồn thu ngân sách từ môi trường

Thứ Tư, 13/01/2010 00:42

Ngày 12-1, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và định hướng năm 2010

Tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Năm 2009, nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trong quá trình phát triển đất nước, bảo đảm các chỉ tiêu kinh tế, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng.

Bên cạnh những nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, công tác tài nguyên và môi trường đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu đặt ra, trong đó có một số mục tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả tốt, công tác điều hành, chỉ đạo của bộ có nhiều chuyển biến tích cực.

Lãnh đạo bộ đã chỉ đạo sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, cải cách hành chính và thực hiện đúng quy chế làm việc của Chính phủ và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh năm 2010 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 của ngành tài nguyên và môi trường, đồng thời là năm bản lề trong tiến trình phát triển của đất nước, bộ cần tiếp tục tập trung chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường bền vững.
Trong đó tập trung vào vấn đề giải quyết nguồn nước sạch cung cấp cho nhân dân các khu vực đô thị và nông thôn. Môi trường nước là vấn đề rất quan trọng ảnh hưởng và chi phối rất lớn đến đời sống xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần coi đây là việc bức xúc cần giải quyết ngay.


Bộ cần chú ý đến công tác thanh tra, kiểm tra về ô nhiễm môi trường trên các lưu vực sông, nhất là triển khai có hiệu quả hoạt động của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông, hướng tới xử lý sớm và triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Về công tác quy hoạch sử dụng đất đai, Thủ tướng cho rằng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần quản lý tốt hơn vấn đề quy hoạch, quản lý quy hoạch để sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguồn tài nguyên này.


Trong năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ và giải pháp định hướng phát triển: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình đẩy mạnh kinh tế hóa ngành; xây dựng củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý ngành tài nguyên và môi trường; nghiên cứu đề xuất khung chính sách, cơ chế tạo nguồn thu ngân sách từ tài nguyên và môi trường; tăng cường cơ chế phối hợp công tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các bộ, ngành...

B.T.C

Gửi bình luận

XEM THÊM