picture Top 10 tiểu bang có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ

10:11 21/07/2019

Dưới đây là Top 10 tiểu bang tại Mỹ có giá nhà trung bình đắt nhất theo dữ liệu thông kế của Zvel.

XEM THÊM