picture Giá nhà đất tăng gấp 3 lần, ai vui, còn ai khóc?

08:10 19/11/2019

Giá nhà đất tăng liên tục trong 5 năm qua, nhiều nơi tăng gấp 3 lần. Rất nhiều người vui nhưng cũng lắm người thở dài và họ chỉ mong sớm cầm cương giá nhà đất ở mức hợp lý.

XEM THÊM