picture Phát Đạt mua lại công ty con của Đức Khải

09:28 21/03/2018

Với việc chuyển nhượng 80% phần góp vốn của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật COININ, Phát Đạt đã chính thức mua lại công ty con của Đức Khải.

XEM THÊM