picture Cựu chủ tịch Google Trung Quốc: Muốn thành công cần "hoang tưởng"

10:14 26/09/2018

Từ kinh nghiệm nhiều năm làm cựu Chủ tịch Google Trung Quốc, Kai-Fu Lee rút ra rằng yếu tố quan trọng nhất để tạo nên thành công của các startup này là: Hoang tưởng.

XEM THÊM