Thông tin mới nhất về: Đô thị Kinh Bắc

Ông Đặng Thành Tâm nắm giữ hơn 75 triệu cổ phiếu Tổng công ty Đô thị Kinh BắcÔng Đặng Thành Tâm nắm giữ hơn 75 triệu cổ phiếu Tổng công ty Đô thị Kinh Bắc

(NLĐ0)- Tổng công ty cổ phần Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán KBC) vừa công bố báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017.

Chứng khoán

Thông tin cần biết