Thông tin mới nhất về: chứng khoán phái sinh

Bắt đầu giao dịch chứng khoán phái sinhBắt đầu giao dịch chứng khoán phái sinh

Việt Nam là quốc gia thứ năm có thị trường chứng khoán phái sinh trong khu vực ASEAN bên cạnh Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và là thứ 42 trên thế giới có thị trường tài chính bậc cao này

Chứng khoán chờ luồng gió mới

Chứng khoán chờ luồng gió mới

2014-10-14 09:38:00.0

Khi đưa vào vận hành, thị trường chứng khoán phái sinh sẽ là công cụ tài chính hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài

Tags: nhà đầu tư, Sở giao dịch chứng khoán, vốn điều lệ, thị trường chứng khoán, chủ sở hữu, đầu tư tài chính, chủ tịch HĐQT, đáp ứng nhu cầu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty chứng khoán, nhà quản lý, chứng khoán phái sinh

Chứng khoán

Thông tin cần biết