Cổ đông Eximbank sẽ thay đổi thành viên HĐQT

Thứ Bảy, 21/11/2015 12:45

(NLĐO) - Các cá nhân trúng cử thành viên hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát không được chuyển nhượng cổ phiếu Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

Ngày 21-11, Eximbank công bố thông tin liên quan đến đại hội cổ đông bất thường diễn ra ngày 15-12 tới để bầu mới thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.


Ngày 15-12 tới đây, cổ đông Eximbank sẽ bầu mới HĐQT, Ban Kiểm soát

Ngày 15-12 tới đây, cổ đông Eximbank sẽ bầu mới HĐQT, Ban Kiểm soát

Theo đó, Eximbank thông báo lấy ý kiến cổ đông từ ngày 24-11 đến 8-12 về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gồm 11 người, Ban Kiểm soát gồm 5 người. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% cổ phần Eximbank được ứng cử, đề cử 1 ứng cử viên và có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Nếu cổ đông không đề cử đủ số  lượng ứng cử viên HĐQT, Ban kiểm soát; hoặc các ứng cử viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì HĐQT, Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ giới thiệu ứng cử viên bổ sung cho đủ số lượng.

Trường hợp số lượng thành viên HĐQT trúng cử ít hơn dự kiến nhưng không thấp hơn 2/3 số lượng cần bầu thì đại hội cổ đông quyết định thông qua. Còn thành viên ban kiểm soát chỉ trúng cử dưới 3 người thì đại hội cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung cho đủ số lượng thành viên.

Các cá nhân trúng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không được chuyển nhượng cổ phiếu Eximbank trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Tin- ảnh: Thy Thơ

Gửi bình luận

XEM THÊM