Thông tin mới nhất về: "bữa ăn tươi"

Nâng cấp nhà ăn cho công nhânNâng cấp nhà ăn cho công nhân

Ngày 1-9, Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn) đã khánh thành nhà ăn người lao động.

Chứng khoán

Thông tin cần biết