Thông tin mới nhất về: biến đổi gene

Cẩn trọng khi mua hoa quả có nhãn số 3, 4 hoặc 9Cẩn trọng khi mua hoa quả có nhãn số 3, 4 hoặc 9

Quả dán các nhãn này được trồng theo cách thông thường, có thể chứa hóa chất, thuốc trừ sâu, hoặc bị biến đổi gene.

Chứng khoán

Thông tin cần biết