Euromoney tôn vinh Vietcombank

Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietcombank vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam - Best Bank in Vietnam” được Tạp chí Euromoney dựa trên các yếu tố: khả năng phát triển bền vững, kết quả hoạt động kinh doanh, quản lý rủi ro, công nghệ thông tin, chất lượng điều hành và những đóng góp cho thị trường tài chính ngân hàng nội địa. Giải thưởng được bình chọn dựa trên các tiêu chí: tổng doanh thu, tổng tài sản, lợi nhuận trước thuế, thu nhập thuần…,


Ông Phạm Quang Thắng - Phó Tổng giám đốc Vietcombank nhận giải thưởng Ngân hàng tốt nhất Việt Nam - Best Bank in Vietnam

Ông Phạm Quang Thắng - Phó Tổng giám đốc Vietcombank nhận giải thưởng Ngân hàng tốt nhất Việt Nam - Best Bank in Vietnam

Euromoney (trực thuộc Euromoney Institutional Investor PLC) là tạp chí kinh tế có uy tín trong lĩnh vực tài chính và thị trường vốn quốc tế, được đánh giá là tiếng nói của các thị trường vốn quốc tế trong gần nửa thế kỷ qua với việc cung cấp thông tin nổi bật về các thị trường trái phiếu, vốn và ngoại hối toàn cầu.

Các ấn phẩm của Euromoney được xuất bản và phát hành trên toàn thế giới với số lượng trên 25.000 bản mỗi tháng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư và các nhà quản trị ngân hàng danh tiếng khắp các châu lục.