Phó Tổng Giám đốc VietinBank đạt giải Lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu

Ngày 16-9, tại Hà Nội, Giải thưởng Lãnh đạo công nghệ thông tin (CNTT) và An ninh thông tin (ANTT) tiêu biểu Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2015 CIO/CSO Summit & Awards 2015 được Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) tổ chức dưới sự hỗ trợ của Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin Truyền Thông, Bộ Công an, Bộ Khoa học Công nghệ và Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam...

Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ông Trần Công Quỳnh Lân được Hội đồng CIO/CSO Summit & Awards 2015 đánh giá rất cao về những đóng góp trong lĩnh vực CNTT.

 

Phó Tổng Giám đốc VietinBank Trần Công Quỳnh Lân nhận giải Lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu.
Phó Tổng Giám đốc VietinBank Trần Công Quỳnh Lân nhận giải Lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu.

 

Phó Tổng Giám đốc Trần Công Quỳnh Lân quản lý toàn bộ hoạt động liên quan CNTT tại VietinBank như: Xây dựng và giám sát triển khai Chiến lược CNTT của VietinBank theo từng giai đoạn, đảm bảo tương thích với Chiến lược kinh doanh và xuyên suốt định hướng về kiến trúc CNTT tổng thể của ngân hàng; chỉ đạo, giám sát triển khai các dự án CNTT với mục tiêu nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực quản trị, đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, tăng cường quản trị rủi ro; quản lý về nhân sự, chất lượng công việc đối với các phòng ban thuộc phạm vi phụ trách...

Trong giai đoạn 2012 đến nay, ông Trần Công Quỳnh Lân đã cùng Trung tâm CNTTT VietinBank đã có những đóng góp quan trọng như: Xây dựng thành công hệ thống phần mềm lớp giữa SOA, chuẩn hóa kiến trúc CNTT theo hướng dịch vụ, triển khai hệ thống khởi tạo khoản vay LOS, triển khai Core Banking cho chi nhánh ngân hàng tại nước ngoài, xây dựng các giải pháp kiểm soát rủi ro trong phê duyệt tín dụng, bảo mật thông tin, triển khai thêm các chức năng đa dạng hữu ích đối với các kênh dịch vụ khách hàng như thanh toán, Internet Banking, Mobile Banking…