TPHCM: Năm 2011, 11 quận có nguồn thu ngân sách trên 1.000 tỉ đồng