picture

Thu từ đất, sai cũng từ đất

Theo báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước các năm của Bộ Tài chính, trong giai đoạn 2010-2017, tỷ trọng thu ngân sách từ đất trên tổng thu giảm dần đều từ 9% vào năm 2010 xuống còn 6% năm vào năm 2014, sau đó tăng mạnh trở lại ...

Dự án

picture

WowHomes và Central Real kết hợp tác phát triển dự án

Buổi "Lễ ký kết hợp tác phát triển dự án giữa Chủ đầu tư WowHomes và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Central Real" diễn ra ngày 22-1 tại Khách sạn New World, TP HCM.

Tài chính BĐS

picture

Thu từ đất, sai cũng từ đất

Theo báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước các năm của Bộ Tài chính, trong giai đoạn 2010-2017, tỷ trọng thu ngân sách từ đất trên tổng thu giảm dần đều từ 9% vào năm 2010 xuống còn 6% năm vào năm...